top of page
Zoeken

18 juni 2020 LMC versoepeling corona/COVID19

Het is mooi te zien dat LMC-leden de gestelde en noodzakelijke corona-preventieve bepalingen goed in acht nemen en als zodanig respecteren. Zo houden wij als LMC met haar leden het corona-virus vooralsnog buiten het vliegveld en clubkeet. Dank daarvoor, tot waar wij wat dat betreft heden staan als modelvliegclub.


In navolging en ter versoepeling van de genomen corona preventieve maatregelen -zoals aangegeven in de mail van zondag 11 mei- versoepelen ook LMC-bepalingen. De aangepaste LMC-maatregelen staan daarbij wel in verhouding tot onze relatief kleine club en het laag aantal aanwezig leden per vlieg dag(deel) en wijken daardoor mogelijk af van protocollen zoals die bij andere, grotere vliegclubs gelden.

Om versoepeling van modelvliegen bij LMC mogelijk te maken, heeft het LMC-Bestuur navolgende bepaald:


Alleen LMC-leden mogen op het veld aanwezig zijn, waarbij elk LMC-lid maximaal één niet-lid als gast op het veld mag meenemen.

Beperk zo mogelijk wel het bezoekaantal, om daarmee het totaal aantal aanwezigen op het modelvliegveld zo klein mogelijk te houden.


Alle op het LMC-veld aanwezigen dienen volledige opvolging te geven aan de landelijk geldende bepalingen ter beperking van het corona-besmettingsrisico.


De clubkeet wordt BEPERKT opengesteld:


Slechts vier (4) personen mogen zich gelijktijdig in de clubkeet bevinden, echter wel in één specifiek verdeling.


Per zitbank rondom de “koffietafel” mag één persoon in het midden zitten. De eventueel vierde aanwezige zit/staat aan de overgebleven koffietafel-zijde.


In de clubkeet aanwezigen dienen de landelijke geldende corona afstand van minimaal anderhalve meter te handhaven.


Het koffiezetten in de clubkeet staat eenieder weer vrij.


Het advies in dezen is en blijft . . . . neem bij voorkeur eigen versnaperingen zelf mee van huis.


Met inachtneming van maximaal vier (4) personen in de clubkeet en borging van anderhalve meter onderlinge afstand, is ook het LMC-vlieglogboek weer beschikbaar voor invullen.


Het advies is wel . . . . bestaat er geen directe noodzaak om in de clubkeet te “moeten” zijn, vermijd dan het binnen zijn/binnen blijven.


De plek waar het LMC-lid zijn modelvliegtuig(en) opstelt/opbouwt dient minimaal drie meter van de plek waar de eerst nabije gelegen opstel plek, waar een ander LMC-lid zijn model(len) heeft staan.


De anderhalve meter regel (van persoon tot persoon) dient te aller tijde gerespecteerd en in acht genomen worden, óók als de ene vlieger de ander assisteert.


Leden en gasten die verkoudheidsklachten vertonen -overeenkomstig corona/COVID19 symptomen- dienen thuis te blijven.


Neem je eigen reinigingsdoekjes, zeep, handgel, handschoenen e.d. mee.


Neem de A4 en A3 posters in acht, welke op de ramen van de clubkeet zijn opgehangen.


COVID-19 preventieve protocollen, instructies en aanwijzingen zoals landelijk geldend en waar wij allen als maatschappij opvolging aan dienen te geven, zijn en blijven óók op het LMC-veld onverminderd van kracht.


16 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Vliegen vanaf 11 mei onder voorwaarden toegestaan

10 mei 2020 De versoepeling op de genomen corona-maatregelen zoals aangekondigd in de persconferentie van woensdag 6 mei, geeft ook weer de mogelijkheid om vanaf maandag 11 mei te modelvliegen. www.ri

Vliegveld blijft gesloten

22 april 2020 Aan ALLE leden, De persconferentie van dinsdag 21 april 19:00 uur was helder. De getroffen maatregelen zijn duidelijk. Wat je persoonlijk er ook van vindt, dit betreft en raakt IEDERE

Vliegveld gesloten voor club activiteiten tot nader order

In navolging van eerdere berichten vanuit het LMC-Bestuur met betrekking tot het Corona-virus, volgt nu het bericht dat het LMC-vliegveld per direct en tot nadere berichtgeving gesloten is voor alle L

Comments


bottom of page