top of page
Zoeken

Vliegveld gesloten voor club activiteiten tot nader order

In navolging van eerdere berichten vanuit het LMC-Bestuur met betrekking tot het Corona-virus, volgt nu het bericht dat het LMC-vliegveld per direct en tot nadere berichtgeving gesloten is voor alle LMC-clubactiviteiten. Een “harde” maatregel die wij als LMC-Bestuur niet graag doen uitgaan, echter welke onvermijdelijk is en volledig in lijn ligt met landelijk geldend beleid. De KNVvL-Nieuwsflits zoals op donderdag 26 maart jongstleden aan eenieder van jullie is toegestuurd, maakte al melding van:

Grijze gebieden, brand je vingers er niet aan! De clubs mogen tot en met in ieder geval 6 april niet meer open. In clubverband mag er dus niet meer gesport worden. Niet op het terrein van de club, maar er mogen ook geen activiteiten vanuit de club op andere locaties worden georganiseerd. Wat zijn de grijze gebieden waar je op moet letten? Vliegen is niet verboden, maar wel in clubverband of als je het vanuit de club organiseert! Ook mag je niet vliegen in groepsverband, ook geen ‘toevallig’ groepsverband. Een groep is meer dan twee personen. Veel vliegers kunnen doorgaan als het op hun eigen veld (privé, niet van club) is of in hun eentje, maar let als club goed op. Ga je clubvelden niet op en spreek niet in clubverband af, in ieder geval niet tot en met 6 april. (De persconferentie van 31 maart maakte al melding van 28 april, daarmee is de eerder gestelde 6 april in tijd vooruit geschoven.) Om helder en eensluidend te zijn en mede vanwege het feit dat de KNVvL is als vereniging aangesloten bij NOC*NSF.

Als KNVvL-club maakt de LMC dus ook deel uit van de sportinfrastructuur in Nederland en hebben wij als LMC-Bestuur derhalve besloten het LMC-vliegveld voorlopig te sluiten. Het is dus niet toegestaan om wat voor LMC-activiteit dan ook, individueel of in groepsverband uit te oefenen. Behoudens regulier onderhoud.

Het LMC-Bestuur is in dezen geen politieagent, vanuit het LMC-Bestuur wordt niet gehandhaafd. Wel vertrouwen wij op een ieders verantwoordelijkheid en respect in deze, daarmee gehoor gevend aan deze (tijdelijke) maatregel. Met jullie hopen wij mee op betere omstandigheden en wensen zo spoedig mogelijk de gelegenheid te krijgen, om getroffen maatregelen te herzien. Gezondheid en behoud van gezondheid staat voorop. Blijf alert, wees voorzichtig/omzichtig en blijf gezond.

Met groet, Rick

19 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

18 juni 2020 LMC versoepeling corona/COVID19

Het is mooi te zien dat LMC-leden de gestelde en noodzakelijke corona-preventieve bepalingen goed in acht nemen en als zodanig respecteren. Zo houden wij als LMC met haar leden het corona-virus vooral

Vliegen vanaf 11 mei onder voorwaarden toegestaan

10 mei 2020 De versoepeling op de genomen corona-maatregelen zoals aangekondigd in de persconferentie van woensdag 6 mei, geeft ook weer de mogelijkheid om vanaf maandag 11 mei te modelvliegen. www.ri

Vliegveld blijft gesloten

22 april 2020 Aan ALLE leden, De persconferentie van dinsdag 21 april 19:00 uur was helder. De getroffen maatregelen zijn duidelijk. Wat je persoonlijk er ook van vindt, dit betreft en raakt IEDERE

Comments


bottom of page