top of page
Zoeken

Vliegen vanaf 11 mei onder voorwaarden toegestaan

10 mei 2020 De versoepeling op de genomen corona-maatregelen zoals aangekondigd in de persconferentie van woensdag 6 mei, geeft ook weer de mogelijkheid om vanaf maandag 11 mei te modelvliegen.


Vanuit de KNVvL en in samenspraak met diverse grote modelvliegclubs zijn protocollen opgesteld aan de hand waarvan clubs het modelvliegen weer kunnen toelaten.


Deze voorgestelde protocollen lezend, valt op te maken dat men als grotere modelvliegclubs te maken heeft met mogelijk 50 -100 -150 leden. Een anderhalve-meter-toezicht op aanwezige leden, toekennen van opstelplekken en het handhaven van corona-preventieve maatregelen zijn voorbeelden van zaken die protocollair beschreven zijn en de basis vormen waarop het modelvliegveld weer gebruikt mag worden.

Kijkend naar de LMC met haar 23 leden en de constatering dat op een “hele-drukke-mooi-weer-vlieg-dag” hooguit 10 aanwezige LMC-leden aanwezig zijn, menen wij dat de protocollen van grotere clubs (voor wat betreft de eigenlijke clubactiviteiten) voor LMC een beetje overkill zijn.

Om het modelvliegen bij LMC mogelijk te maken, heeft het LMC-Bestuur navolgende bepaald:

  • Alleen LMC-leden mogen op het veld aanwezig zijn

  • Op het LMC-veld aanwezigen geven volledig opvolging aan de landelijk geldende bepalingen ter beperking van het corona-besmettingsrisico

  • De clubkeet blijft gesloten en mag NIET gebruik worden

  • Eventuele versnaperingen dienen zelf meegenomen te worden

  • De plek waar het LMC-lid zijn modelvliegtuig(en) opstelt/opbouwt dient minimaal drie meter van de plek waar de eerst nabije gelegen opstel plek, waar een ander LMC-lid zijn model(len) heeft staan

  • De anderhalve meter regel (van persoon tot persoon) dient te aller tijde gerespecteerd en in acht genomen worden, óók als de ene vlieger de ander assisteert

  •  Het is voor leden die symptomen van verkoudheidsklachten vertonen, dienen thuis te blijven

  •   Neem je eigen reinigingsdoekjes, zeep, handgel, handschoenen e.d. mee (met een gesloten clubkeet, kan LMC dit niet binnen opbergen, of in de buitenlucht achterlaten)

  •  Neem de A4 en A3 posters in acht, welke op de ramen van de clubkeet zijn opgehangen

Modelvliegen - Covid-19 posters KNVvL De
Download • 167KB
200506+NKC+Maatregelen+RGB+A4
.pdf
Download PDF • 722KB


Doe de Gezondheidscheck:

gezondheidscheck contactberoepen
.pdf
Download PDF • 138KB


COVID-19 preventieve protocollen, instructies en aanwijzingen zoals landelijk geldend en waar wij allen als maatschappij opvolging aan dienen te geven, zijn óók op het LMC-veld onverminderd van kracht.


Volg derhalve altijd de basisregels zoals terug te lezen op:

Met het gesloten zijn en blijven van de clubkeet, is het logboek eveneens niet toegankelijk.

Om toch te blijven voldoen aan de verplichte registratie vliegtijden, hierbij het logboekblad wat je zelf moet bijhouden:

LMC Corona COVID-19 Vliegtijden logblad:

20200510 LMC Vliegtijden Logboek 2020 CO
Download • 114KB

Print deze voor jezelf en houd zelf daarop al jouw vliegactiviteiten van de komende periode bij.

Tegen de tijd dat landelijk meer versoepeling wordt doorgevoerd, dient eenieder zijn "individuele" registratieformulier bij te voegen in het logboek, zoals normaliter voorhanden en beschikbaar in de clubkeet.

Het betreft een kleine discipline die wij allen erop na dienen te houden, om ook daarmee te kunnen blijven voldoen aan een aantal clubleden-verplichtingen.


Vertrouwend dat eenieder LMC-lid deze noodzakelijke bepalingen respecteert en opvolgt, leveren wij allen een zowel individuele als collectieve bijdrage aan het weer kunnen modelvliegen op ons LMC-veld.


Rick Verver

namens LMC-Bestuur

33 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

18 juni 2020 LMC versoepeling corona/COVID19

Het is mooi te zien dat LMC-leden de gestelde en noodzakelijke corona-preventieve bepalingen goed in acht nemen en als zodanig respecteren. Zo houden wij als LMC met haar leden het corona-virus vooral

Vliegveld blijft gesloten

22 april 2020 Aan ALLE leden, De persconferentie van dinsdag 21 april 19:00 uur was helder. De getroffen maatregelen zijn duidelijk. Wat je persoonlijk er ook van vindt, dit betreft en raakt IEDERE

Vliegveld gesloten voor club activiteiten tot nader order

In navolging van eerdere berichten vanuit het LMC-Bestuur met betrekking tot het Corona-virus, volgt nu het bericht dat het LMC-vliegveld per direct en tot nadere berichtgeving gesloten is voor alle L

Comments


bottom of page